Varuimport och varuexport efter produktgrupp SPIN2015 och handelspartner, ej bortfallsjusterat, sekretessrensad. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

SPIN2015

handelspartner

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimport från avsändningsland, ej bortfallsjusterat, tkr:
tkr
Varuexport till bestämmelseland, ej bortfallsjusterat, tkr:
tkr
Datatyp
Varuimport från avsändningsland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport från avsändningsland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport från avsändningsland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, ej bortfallsjusterat, tkr:
Nej
Skapad datum
2019-11-14
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001FT