Statistikdatabasen
Varuimport och varuexport efter varugrupp SITC rev4. Volymindex 2015=100. Kvartal 2010K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varugrupp SITC

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 43 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SITC (Standard International Trade Classification) är en av FN rekommenderad indelning som är hierarkiskt uppbyggd från 1- till 5-siffernivå. SITC bygger på summor av KN8-koder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimportvolym 2015=100, index:
index
Varuexportvolym 2015=100, index:
index
Datatyp
Varuimportvolym 2015=100, index:
Flöde
Varuexportvolym 2015=100, index:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimportvolym 2015=100, index:
Nej
Varuexportvolym 2015=100, index:
Nej
Säsongsrensad
Varuimportvolym 2015=100, index:
Nej
Varuexportvolym 2015=100, index:
Nej
Bastid
Varuimportvolym 2015=100, index:
2015
Varuexportvolym 2015=100, index:
2015
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000029R