Varuimport och varuexport. Totala värden efter handelspartner, bortfallsjusterat. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

handelspartner

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tröskelvärdeshöjning 2015
Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla större skattningar än tidigare.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-05-28
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Varuimport från avsändningsland, totala värden, tkr:
tkr
Varuexport till bestämmelseland, totala värden, tkr:
tkr
Datatyp
Varuimport från avsändningsland, totala värden, tkr:
Flöde
Varuexport till bestämmelseland, totala värden, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Varuimport från avsändningsland, totala värden, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, totala värden, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Varuimport från avsändningsland, totala värden, tkr:
Nej
Varuexport till bestämmelseland, totala värden, tkr:
Nej
Skapad datum
2019-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0201J8