Total varuimport, varuexport och handelsnetto. Månad 1975M01 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varuimport/varuexport Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 513 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Tröskelvärdeshöjning 2015
Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor, medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla större skattningar än tidigare.
Uppgifter för export, import samt handelsnetto revideras fortlöpande månad för månad i samband med ny publicering. Revideringar sker för tre månader bakåt i tiden.
Värden redovisas i tusentals svenska kronor (tkr) i löpande priser om inte annat anges. Vikter redovisas i ton, för vissa varor redovisas även annan kvantitet t.ex. kubikmeter eller styck. Sekretess i databasen utmärks med ... För en utförligare redovisning av hur statistiken produceras: se Beskrivning av statistiken (www.scb.se/HA0201). För utrikeshandel med tjänster: se Betalningsbalansen (BoP) under ämnesområdet Finansmarknad (www.scb.se/FM0001).

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
mkr
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
2017-10-26
Datatyp
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
Säsongsrensad
Total varuimport, varuexport och handelsnetto:
Nej
Skapad datum
2017-11-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
HA0201A2