Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker inom handeln efter varugrupp (enligt COICOP). År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varugrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2011
År 2011 är korrigerad 2013-10-02

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-03
Kontakt
Lisa Allemo, SCB
+46 010-479 62 11
lisa.allemo@scb.se

Enhet
Löpande priser:
mnkr
Fasta priser (basår=2000):
mnkr
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Fasta priser (basår=2000):
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Fasta priser (basår=2000):
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Bastid
Fasta priser (basår=2000):
2000
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0103A1