Hushållens konsumtion inom detaljhandeln efter näringsgren SNI 2007, 2005=100. År 2000 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Publicering av tabellen har upphört. Vi hänvisar framöver till ”Hushållens konsumtionsindikator, 2010=100. Månad”. Denna tabell uppdateras i början av varje månad.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-08-28
Kontakt
Stefan Björnsbacka, SCB
+46 010-479 69 51
stefan.bjornsbacka@scb.se

Johan Hansson, SCB
+46 010-479 63 59
johan.hansson@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
index
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Löpande priser, samma månad föregående:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
index
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Löpande priser, samma månad föregående:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Flöde
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Löpande priser, samma månad föregående:
Löpande Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Fasta Priser
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Löpande priser, samma månad föregående:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Ja
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Löpande priser, samma månad föregående:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Bastid
Löpande priser:
2005
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
2005
Fasta priser:
2005
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
2005
Löpande priser, samma månad föregående:
2005
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
2005
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2005
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2005
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101M1