Hushållens konsumtion inom detaljhandeln efter näringsgren SNI 2007, 2010=100. Månad 2000M01 - 2015M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 182 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Publicering av tabellen har upphört. Vi hänvisar framöver till ”Hushållens konsumtionsindikator, 2010=100. Månad”. Denna tabell uppdateras i början av varje månad.
Uppgifterna i tabellen har reviderats i samband med ny säsongrensning, kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte som genomfördes 2013-02-28
2014-05-26 Heminredningsbranschen har korrigerats för perioden januari 2013 till mars 2014, vilket påverkar de aggregat där heminredningsbranschen ingår.
2014-06-04 Uppgifter för livsmedelsbranschen har korrigerats. Korrigeringen påverkar även dagligvaruhandeln och total detaljhandel.
månad
2010M01
Korrigering av felaktiga data. Preliminärt detaljhandelsindex avseende januari 2010 med ordinarie publiceringsdatum 26 februari 2010 korrigerades 11 mars 2010
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M01
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M01
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M01
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M01
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M02
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M02
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M02
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M02
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M03
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M03
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M03
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M03
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M04
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M04
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M04
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M04
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M05
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M05
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M05
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M05
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M06
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M06
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M06
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M06
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M07
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M07
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M07
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M07
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M08
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M08
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M08
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M08
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M09
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M09
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M09
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M09
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser , månad: 2010M10
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M10
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M10
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade , månad: 2010M10
2010-12-28. Till följd av att fastprisberäkningen har justerats för några av detaljhandelsbranscherna under 2010 har detaljhandelsindex påverkats. Effekten är störst i januari, februari och juli där utvecklingen blir 0,2 procentenheter högre.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M01
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M02
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M03
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M04
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M05
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M06
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M07
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M08
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M09
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.
tabellinnehåll: Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år , månad: 2010M10
Bruttoregionprodukten för ej branschfördelade poster, samt för hela ekonomin totalt, avseende perioden 1993-2008 korrigerades 2010-12-17.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-03-27
Kontakt
Stefan Björnsbacka, SCB
+46 010-479 69 51
stefan.bjornsbacka@scb.se

Johan Hansson, SCB
+46 010-479 63 59
johan.hansson@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
index
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Löpande priser, samma månad föregående:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
index
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Löpande priser, samma månad föregående:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Flöde
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Löpande priser, samma månad föregående:
Löpande Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Fasta Priser
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Löpande priser, samma månad föregående:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Ja
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Löpande priser, samma månad föregående:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Bastid
Löpande priser:
2010
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
2010
Fasta priser:
2010
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
2010
Löpande priser, samma månad föregående:
2010
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2010
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2010
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101L1