Detaljhandelns omsättningsutveckling efter näringsgren SNI 2007, 2015=100. År 1991 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
Uppgifterna i tabellen har reviderats i samband med ny säsongrensning, kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte som genomfördes 2013-02-28
år
2009
Tidsseriebrott 2009: Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-28
Kontakt
Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Löpande priser, kalenderkorr:
index
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorr:
index
Löpande priser, föregående år:
index
Fasta priser, kalendkorr, föreg år:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser, kalenderkorr:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorr:
Flöde
Löpande priser, föregående år:
Flöde
Fasta priser, kalendkorr, föreg år:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser, kalenderkorr:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorr:
Fasta Priser
Löpande priser, föregående år:
Löpande Priser
Fasta priser, kalendkorr, föreg år:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorr:
Ja
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorr:
Ja
Löpande priser, föregående år:
Nej
Fasta priser, kalendkorr, föreg år:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorr:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorr:
Nej
Löpande priser, föregående år:
Nej
Fasta priser, kalendkorr, föreg år:
Nej
Bastid
Löpande priser:
2015
Löpande priser, kalenderkorr:
2015
Fasta priser:
2015
Fasta priser, kalenderkorr:
2015
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101C1