Detaljhandelns försäljning, förändring från föregående period. Månad 2001M01 - 2019M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 222 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2018-04-06 Värden för februari 2018 har korrigerats.
månad
2014M04
2014-06-04 Uppgifter för livsmedelsbranschen har korrigerats. Korrigeringen påverkar även dagligvaruhandeln och total detaljhandel.
tabellinnehåll: Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år , månad: 2018M04
Från och med publiceringen avseende april 2018 kommer denna tabell inte innehålla någon nyhetstext.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-07-26
Kontakt
Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år:
procent
Ackumulerat. Utveckling i fasta priser, kalenderkorrigerat:
procent
Säsongrensad. Förändring från föregående månad:
procent
Referenstid
Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år:
Månad
Ackumulerat. Utveckling i fasta priser, kalenderkorrigerat:
Månad
Säsongrensad. Förändring från föregående månad:
Månad
Datatyp
Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år:
Stock
Ackumulerat. Utveckling i fasta priser, kalenderkorrigerat:
Stock
Säsongrensad. Förändring från föregående månad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år:
Nej
Ackumulerat. Utveckling i fasta priser, kalenderkorrigerat:
Nej
Säsongrensad. Förändring från föregående månad:
Nej
Säsongsrensad
Utv. i fasta priser, kalenderkorrigerat. Jämfört med samma månad föreg. år:
Nej
Ackumulerat. Utveckling i fasta priser, kalenderkorrigerat:
Nej
Säsongrensad. Förändring från föregående månad:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101AH