Detaljhandelns omsättningsutveckling efter kategori, 2018=100. Kvartal 2018K1 - 2019K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kategori Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-10
Kontakt
Anton Hammarstedt, SCB
+46 010-479 42 28
anton.hammarstedt@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Fasta priser:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Fasta priser:
Nej
Bastid
Löpande priser:
2018
Fasta priser:
2018
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003AP