Detaljhandelns omsättningsutveckling efter näringsgren SNI 2007, 2015=100. Månad 1991M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 348 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2015-03-27 Färgbranschen har korrigerats för perioden januari 2014 till december 2014, vilket påverkar de aggregat där färgbranschen ingår.
2015-04-28 Färgbranschen har korrigerats för perioden januari 2015, vilket påverkar de aggregat där färgbranschen ingår.
2015-06-26 Underlaget till den statistiska modell som på grund av metodbyte används för länkning av historiska tidsserier, har i samband med maj-publiceringen förbättrats. Detta medför att historiska tidsserier för DHI har korrigerats
2016-01-29 Livsmedelshandeln har korrigerats för perioden december 2014 på grund utav nyinkomna uppgifter, detta påverkar aggregat där livsmedelshandeln ingår.
Korrigering 2016-05-20. I och med publiceringen av referensmånad april 2016 har slutgiltiga uppgifter för kvartal 1 2016 tagits fram, samtidigt har branschen Postorderhandel och detaljhandel på internet reviderats för perioden april 2015 samt perioden oktober 2015 till december 2015. Vidare har branschen Specialiserad butikshandel med kläder reviderats för perioden april 2015 till december 2015
2018-04-06 Värden för februari 2018 har korrigerats.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med referensmånad november 2019 reviderades statistiken för den totala detaljhandeln samt samtliga ingående delbranscher bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.
2013-07-29 Skobranschen har korrigerats för perioden april 2013, vilket påverkar de aggregat där skobranschen ingår.
2014-05-26 Heminredningsbranschen har korrigerats för perioden januari 2013 till mars 2014, vilket påverkar de aggregat där heminredningsbranschen ingår.
2014-06-04 Uppgifter för livsmedelsbranschen har korrigerats. Korrigeringen påverkar även dagligvaruhandeln och total detaljhandel.
näringsgren SNI 2007
47.91 postorderhandel och detaljhandel på internet
Postorderhandel och detaljhandel på internet har reviderats för perioden januari 2014 till oktober 2015.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-28
Kontakt
Johan Nyström, SCB
+46 010-479 42 22
johan.nystrom@scb.se

Enhet
Löpande priser:
index
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
index
Fasta priser:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Löpande priser, samma månad föregående år:
index
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
index
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Löpande priser, samma månad föregående år:
Flöde
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Flöde
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Löpande Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Löpande priser, samma månad föregående år:
Löpande Priser
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Fasta Priser
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Löpande priser, samma månad föregående år:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Ja
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Fasta priser:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Löpande priser, samma månad föregående år:
Nej
Fasta priser, kalenderkorrigerade, samma månad föregående år:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Bastid
Löpande priser:
2015
Löpande priser, kalenderkorrigerade:
2015
Fasta priser:
2015
Fasta priser, kalenderkorrigerade:
2015
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2015
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2015
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0101A9