Finansmarknadsstatistiken, tillväxttakt. Månad 2013M12 - 2017M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 48 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M11
Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån
Tillväxttakten för utlåning till hushåll var 7,1 procent i november, vilket innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med oktober.
Tillväxttakten för M3 var 7,9 procent i november, vilket kan jämföras med oktober då tillväxttakten var 8,2 procent.
M1:s tillväxttakt var 8,7 procent i november, vilket kan jämföras med oktober då tillväxttakten var 9,2 procent.
M1 uppgick till 2 696 miljarder kronor i november och M3 uppgick till 3 277 miljarder.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
12-månaders tillväxttakt:
procent
Kontakt
Nina Engström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 86
Fax: +46
e-post: nina.engstrom@scb.se
Senast uppdaterad
12-månaders tillväxttakt:
2017-12-29
Referenstid
12-månaders tillväxttakt:
Månad
Datatyp
12-månaders tillväxttakt:
Stock
Kalenderkorrigerad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Säsongsrensad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM5001AC