Finansmarknadsstatistiken, tillväxttakt. Månad 2013M12 - 2017M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M07
Tillväxttakten för hushållens lån minskade

Tillväxttakten för utlåningen till hushåll var i juli 7.0 procent, vilket är en minskning med 0.1 procentenheter jämfört med juni.
Tillväxttakten för M3 var 8.1 procent i juli, vilket kan jämföras med juni då tillväxttakten var 10.0 procent.
M1:s tillväxttakt var 10.5 procent i juli, vilket kan jämföras med juni då tillväxttakten var 11.3 procent.
M1 uppgick till 2 657 miljarder kronor i juli och M3 uppgick till 3 196 miljarder.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
12-månaders tillväxttakt:
procent
Kontakt
Nina Engström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 86
Fax: +46
e-post: nina.engstrom@scb.se
Senast uppdaterad
12-månaders tillväxttakt:
2017-08-25
Referenstid
12-månaders tillväxttakt:
Månad
Datatyp
12-månaders tillväxttakt:
Stock
Kalenderkorrigerad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Säsongsrensad
12-månaders tillväxttakt:
Nej
Skapad datum
2017-09-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM5001AC