Utlåningsräntor fördelat på ändamål. Månad 2005M09 - 2017M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

referenssektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

avtal Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ändamål Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 147 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2007M10
Oktober 2007. I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut och ett finansbolag genom fusion med en bank. Bostadsinstitutets balansomslutning per 30 september 2007 var 245 miljarder och finansbolagets 36 miljarder.   Genom fusionen har banksektorn tillförts 42 miljarder avseende utlåning till icke-finansiella företag; 28 miljarder från bostadsinstitutsektorn och 14 miljarder från finansbolagssektorn. Banksektorns utlåning till hushåll   ökar med 199 miljarder varav 198 miljarder från bostadsinstitutsektorn.
2009M12
December 2009. Revidering av siffror för kontokredit och konsumtionskrediter har skett för perioden september - november 2009.  
2010M04
April 2010. Pga. en utökning av urvalet för räntestatistiken har ett antal nya rapportörer tillkommit. Ett antal serier har därför förändrats bakåt t.o.m. september 2009.  
2010M09
September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  
2010M09
September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  
2012M11
November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
procent
Kontakt
Nina Engström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 86
Fax: +46
e-post: nina.engstrom@scb.se
Emil Jansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 57
Fax: +46
e-post: emil.jansson@scb.se
Senast uppdaterad
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
2017-12-29
Referenstid
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Datatyp
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Kalenderkorrigerad
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Nej
Säsongsrensad
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000N2