Utlåningsräntor fördelat på återstående räntebindningstid. Månad 2010M09 - 2017M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

referenssektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

återstående räntebindningstid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 87 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2010M09
September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  
2010M09
September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  
2012M11
November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
procent
Kontakt
Nina Engström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 86
Fax: +46
e-post: nina.engstrom@scb.se
Emil Jansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 57
Fax: +46
e-post: emil.jansson@scb.se
Senast uppdaterad
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
2017-12-29
Referenstid
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Datatyp
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Kalenderkorrigerad
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Säsongsrensad
Utlåningsräntor fördelat på räntebindningstid, procent:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000MY