Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet. Kvartal 2005K2 - 2017K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

position Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

land/landgrupper Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

valuta Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

kvartal
2006K1
Mars 2006. I mars 2006 tillkom en rapportör i populationen samtidigt som de övriga ökade sina fordringar mot utlandet.  
2009K1
Mars 2009. I mars 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  
2009K4
December 2009. I december 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  
2012K1
Mars 2012. I mars 2012 tillkom en rapportör i populationen.  
2013K4
December 2013. Fr.o.m. december 2013 beräknas emitterade värdepapper med hjälp av Värdepappersstatistiken
2015K1
Mars 2015. I mars 2015 tillkom två rapportörer i populationen.  

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
mnkr
Kontakt
Sebastian Rubio Israel, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 18
Fax: +46
e-post: Israel.SebastianRubio@scb.se
Marina Andrianova, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 68
Fax: +46
e-post: marina.andrianova@scb.se
Senast uppdaterad
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
2017-11-27
Referenstid
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Datatyp
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet, mnkr:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000N4