Statistikdatabasen
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet. Kvartal 2005K2 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

position Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

land/landgrupper Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

motpartssektor Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kvartal
2006K1
Mars 2006. I mars 2006 tillkom en rapportör i populationen samtidigt som de övriga ökade sina fordringar mot utlandet.  
2009K1
Mars 2009. I mars 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  
2009K4
December 2009. I december 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.  
2012K1
Mars 2012. I mars 2012 tillkom en rapportör i populationen.  
2013K4
December 2013. Fr.o.m. december 2013 beräknas emitterade värdepapper med hjälp av Värdepappersstatistiken
2015K1
Mars 2015. I mars 2015 tillkom två rapportörer i populationen.  
2018K4
Oktober 2018. I oktober 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.
2020K1
Mars 2020. Storbritannien ingår från och med mars 2020 i grupp Övriga Europa. Tidigare perioder ingick Storbritannien i EU-länder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-27
Kontakt
Sebastian Rubio Israel, SCB
+46 010-479 43 18
Israel.SebastianRubio@scb.se

Arunima Banerjee, SCB
+46 010-479 42 86
arunima.banerjee@scb.se

Enhet
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet, mnkr:
mnkr
Referenstid
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet, mnkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Datatyp
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenskägda monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar i utlandet, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000000N8