Penningmängd. Månad 2004M01 - 2017M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

penningmängdsmått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 167 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Penningmängd, mkr:
miljoner kronor
Kontakt
Emil Jansson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 57
Fax: +46
e-post: emil.jansson@scb.se
Anders Nyberg, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 44 43
Fax: +46
e-post: anders.nyberg@scb.se
Senast uppdaterad
Penningmängd, mkr:
2017-12-29
Referenstid
Penningmängd, mkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Datatyp
Penningmängd, mkr:
Stock
Pristyp
Penningmängd, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Penningmängd, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Penningmängd, mkr:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
0000000G