Finansiella indikatorer enligt IMF. Kvartal 2011k4 - 2017k3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Alla indikatorer förutom husprisindex avser uppgifter för de fyra största bankgrupperna i Sverige.
Räntabilitet på totala tillgångar ackumuleras över årets fyra kvartal, dvs. kvartal två avser avkastningen under kvartal ett och två, kvartal fyra avser avkastningen under hela året.
Korrigerad 2016-06-30. Korrigeringen gäller Likvida tillgångar i förhållande till kortsiktiga skulder, för alla fyra kvartal 2012 samt kv 1 2013.
Korrigerad 2017-09-28.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Finansiella indikatorer enligt IMF:
procent
Kontakt
Aiki Parts, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 45 19
Fax: +46 010-479 49 43
e-post: aiki.parts@scb.se
Sanna Stafstedt, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 35
Fax: +46
e-post: sanna.stafstedt@scb.se
Senast uppdaterad
Finansiella indikatorer enligt IMF:
2017-12-29
Referenstid
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Ställningsvärden vid kvartalets slut
Datatyp
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Stock
Kalenderkorrigerad
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Nej
Säsongsrensad
Finansiella indikatorer enligt IMF:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
000000AE