Andelar i investeringsfonder efter fondtyp och sektor. Kvartal 1998K2 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

innehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

fondtyp

Totalt 8 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 85 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

innehåll
Premiepensionsmyndigheten (PPM) har omklassificerats från sektorn socialförsäkring till sektorn finansiella företag enligt riktlinjer från Eurostat. 1 januari 2010 upphörde PPM men innehav i premiepensionssystemet räknas fortfarande till sektorn finansiella företag.
innehåll
Under andra kvartalet 2014 blev ett flertal utlandsregistrerade fonder svenskregistrerade. Totalt flyttades omkring 130 miljarder.
fondtyp
Två blandfonder i premiepensionssystemet har avslutats under andra kvartalet 2010 och innehaven har flyttats till en aktiefond och en räntefond.
sektor
samtliga sektorer
2014K4 har det skett en omklassificering på 16 miljarder kronor från hushållssektorn till utlandet. Detta påverkar sektorernas ställningsvärden för 2014K4. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettosparande mellan 2014K3 och 2014K4 måste därför hänsyn tas till omklassificeringen.
finansiella företag; därav livförsäkringsanknutna företag
Livförsäkringsanknutna företag inkluderar fondförsäkring från livförsäkringsbolag. Posten inkluderar inte någon annan fondförsäkring som till exempel fondförsäkring från pensionsinstitut; I enlighet med EU:s gemensamma regelverk för Nationalräkenskaperna har ett tiotal försäkringsbolag omklassificerats från INSEKT sektor 1281 (försäkringsbolag) till INSEKT sektor 1291 (pensionsinstitut) under 2016.
hushåll
2014K4 har det skett en omklassificering på 16 miljarder kronor från hushållssektorn till utlandet. Detta påverkar sektorernas ställningsvärden för 2014K4. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettosparande mellan 2014K3 och 2014K4 måste därför hänsyn tas till omklassificeringen.
utlandet
2014K4 har det skett en omklassificering på 16 miljarder kronor från hushållssektorn till utlandet. Detta påverkar sektorernas ställningsvärden för 2014K4. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettosparande mellan 2014K3 och 2014K4 måste därför hänsyn tas till omklassificeringen.
innehåll
fondsparande, inbetalt
Inbetalt för sålda fondandelar. Inkl återinvesterad utdelning.
fondsparande, utbetalt
Utbetalt för inlösta fondandelar.
fondsparande, netto
Inbetalt minus utbetalt. Inkl återinvesterad utdelning.
fondtyp
räntefonder, korta
S k penningmarknadsfonder. Här avses räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på under ett år.
räntefonder, långa
Här avses räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på över ett år
aktiefonder
Här ingår även allemansfonder.
finansiella företag; totalt
Inkluderar livförsäkringsanknutna företag och Premiepensionsmyndigheten (PPM).
finansiella företag; därav livförsäkringsanknutna företag
S k unit linked. Ingår i finansiella företag.
finansiella företag; därav premiepension
Ingår i finansiella företag.
hushåll
Inkluderar hushållens individuella pensionssparande.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-22
Kontakt
Katya Vasileva-Gull, SCB
+46 010-479 42 64
katya.vasileva-gull@scb.se

Enhet
Andelar i investeringsfonder, mnkr:
mnkr
Referenstid
Andelar i investeringsfonder, mnkr:
Vid periodens slut
Datatyp
Andelar i investeringsfonder, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andelar i investeringsfonder, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Andelar i investeringsfonder, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
000001SS