Statistikdatabasen
Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats efter kön och ålder. 2 ggr/år 1999M12 - 2020M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med andra halvåret 2014 klassificeras ägarna i aktieägarstatistiken enligt INSEKT 2014.
Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår.
Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet under första halvåret 2011 beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn.
Tidsskalan avser den sista december resp sista juni. Innehaven är värderade till kurser som gällde vid aktuellt halvårsskifte.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-03
Kontakt
Frida Frånlund, SCB
+46 010-479 58 25
frida.franlund@scb.se

Niklas Hedberg, SCB
+46 010 479 40 41
niklas.hedberg@scb.se

Enhet
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
tkr
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
tkr
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
tkr
Portföljvärde, procent:
procent
Referenstid
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Per den 30/6 resp 31/12
Portföljvärde, procent:
Per den 30/6 resp 31/12
Datatyp
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Stock
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Stock
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Stock
Portföljvärde, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Nej
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, procent:
Nej
Säsongsrensad
Portföljvärde, totalt innehav, miljoner kronor:
Nej
Portföljvärde, medelvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, medianvärde, tusentals kronor:
Nej
Portföljvärde, procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
000004DM