Statistikdatabasen
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF. Kvartal 2010K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost

Totalt 18 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 43 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-17
Kontakt
Felix Lennartsson, SCB
+46 010-479 45 25
felix.lennartsson@scb.se

Enhet
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
mkr
Referenstid
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
Den siste respektive kvartal
Datatyp
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
Stock
Pristyp
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Offentliga sektorns bruttoskuld enligt IMF, mkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0103A!