Betalningsbalans netto. Kvartal 2018K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ekonomisk indikator
Bytesbalans
Positiva värden avser överskott i bytesbalansen. Negativa värden avser underskott i bytesbalansen.
Kapitalbalans
Positiva värden avser överskott i kapitalbalansen. Negativa värden avser underskott i kapitalbalansen.
Finansiell balans
Positiva värden avser nettoökning. Negativa värden avser nettominskning.
Restpost
En rad olika källor används för att mäta posterna i betalningsbalansen, vilket kan resultera i att mätfel uppstår beroende på periodiseringar, bortfall etc. För att balansera sådana brister finns i betalningsbalansen den s.k. restposten, som visar nettot av de statistiska mätfelen. Restposten uppkommer då överskott/underskott i bytesbalansen och kapitalbalansen inte motsvaras av lika stora transaktioner i den finansiella balansen.
tabellinnehåll: Aktuell period: Transaktioner , kvartal: 2019K1
Ökat överskott i bytesbalansen
Bytesbalansen uppvisade ett överskott på 63 miljarder kronor under första kvartalet 2019. Motsvarande kvartal föregående år uppgick överskottet till 18 miljarder kronor. Handelsbalansen och primärinkomsten visade ökade överskott, och det var dessa som främst bidrog till det ökade överskottet i bytesbalansen. Tjänstebalansen gick från ett underskott motsvarande kvartal föregående år till ett överskott detta kvartal.

Kapitalinflöde i finansiella balansen
Den finansiella balansen gav ett kapitalinflöde på knappt 81 miljarder kronor netto. Portföljinvesteringar, finansiella derivat och övriga investeringar gav kapitalinflöden, medan direktinvesteringar och valutareserven gav kapitalutflöden.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Aktuell period: Transaktioner:
miljarder sek
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period: Transaktioner:
Kvartal
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Kvartal
Datatyp
Aktuell period: Transaktioner:
Flöde
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AN