Betalningsbalans netto. Kvartal 2019K1 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ekonomisk indikator
Bytesbalans
Positiva värden avser överskott i bytesbalansen. Negativa värden avser underskott i bytesbalansen.
Kapitalbalans
Positiva värden avser överskott i kapitalbalansen. Negativa värden avser underskott i kapitalbalansen.
Finansiell balans
Positiva värden avser nettoökning. Negativa värden avser nettominskning.
Restpost
En rad olika källor används för att mäta posterna i betalningsbalansen, vilket kan resultera i att mätfel uppstår beroende på periodiseringar, bortfall etc. För att balansera sådana brister finns i betalningsbalansen den s.k. restposten, som visar nettot av de statistiska mätfelen. Restposten uppkommer då överskott/underskott i bytesbalansen och kapitalbalansen inte motsvaras av lika stora transaktioner i den finansiella balansen.
tabellinnehåll: Aktuell period: Transaktioner , kvartal: 2020K1
Ökad export och minskad import av varor stärker Sveriges bytesbalans

Överskottet i bytesbalansen uppgår till 80,6 miljarder kronor under första kvartalet 2020. Det är en ökning med 19,2 miljarder jämfört med första kvartalet 2019. Handelsbalansen är den främsta bidragande faktorn till det ökade överskottet.

Nettoutlåning i den finansiella balansen

Den finansiella balansen visar en nettoutlåning som uppgår till 85,2 miljarder kronor under första kvartalet 2020. Inom finansiella balansen visar övriga investeringar, direktinvesteringar, och finansiella derivat nettoutlåsning under kvartalet. Samtidigt visar portföljinvesteringar nettoupplåning och valutareserven en minskad nettoutlåning under kvartalet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-08
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Aktuell period: Transaktioner:
miljarder sek
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
miljarder sek
Referenstid
Aktuell period: Transaktioner:
Kvartal
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Kvartal
Datatyp
Aktuell period: Transaktioner:
Flöde
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Säsongsrensad
Aktuell period: Transaktioner:
Nej
Motsvarande period föregående år: Transaktioner:
Nej
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AN