Statistikdatabasen
Direktinvesteringar. Nettotransaktion efter land. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

land Markera minst ett värde

Totalt 245 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Data har lagts ut för en begränsad tidsperiod. En längre tidsserie kommer att läggas ut så snart som möjligt.
Negativa värden står för nettominskning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Positiva värden står för nettoökning av svenska direktinvesteringar i utlandet.
Negativa värden står för nettominskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Positiva värden står för nettoökning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej landfördelade.
Återinvestering av vinstmedel är landfördelad från 2013 och perioder därefter.
Vissa enskilda länders uppgifter kan av sekretesskäl ej redovisas. De landfördelade beloppen inkluderar såväl eget kapital som långa och korta lån samt handelskrediter.
land
MK Nordmakedonien (Övriga Europa)
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
B6 EU27
Gruppen EU27 består av Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Denna grupp hette tidigare EU28, men efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 har gruppen bytt namn till EU27. Hela tidsserien för EU27 innehåller endast de 27 nuvarande medlemsländerna.
Q7 Europa exkl EU27
Denna grupp hette tidigare Europa exklusive EU28. Efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 har gruppen bytt namn till Europa exklusive EU27. Hela tidsserien för Europa exklusive EU27 innehåller europeiska länder som inte ingår i gruppen EU27.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-07
Kontakt
Rickard Rens, SCB
+46 010-479 47 12
di@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
mkr
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
mkr
Datatyp
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Flöde
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000004ND