Direktinvesteringar. Nettotransaktion efter land. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

land Markera minst ett värde

Totalt 245 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Data har lagts ut för en begränsad tidsperiod. En längre tidsserie kommer att läggas ut så snart som möjligt.
Negativa värden står för nettominskning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Positiva värden står för nettoökning av svenska direktinvesteringar i utlandet.
Negativa värden står för nettominskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Positiva värden står för nettoökning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Sekretessbelagda siffror visas med två punkter, .., och dessa är inkluderade i Ej landfördelade.
Återinvestering av vinstmedel är landfördelad från 2013 och perioder därefter.
Vissa enskilda länders uppgifter kan av sekretesskäl ej redovisas. De landfördelade beloppen inkluderar såväl eget kapital som långa och korta lån samt handelskrediter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Rickard Rens, SCB
+46 010-479 47 12
rickard.rens@scb.se

Georg Andersson, SCB
+46 010-479 46 08
georg.andersson@scb.se

Enhet
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
mkr
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
mkr
Datatyp
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Flöde
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AA