Direktinvesteringar. Nettotransaktion efter investeringspost. Kvartal 1998K1 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

investeringsposter Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Data har lagts ut för en begränsad tidsperiod. En längre tidsserie kommer att läggas ut så snart som möjligt.
tabellinnehåll
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr
Negativa värden står för nettominskning av svenska direktinvesteringar i utlandet. Positiva värden står för nettoökning av svenska direktinvesteringar i utlandet.
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr
Negativa värden står för nettominskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Positiva värden står för nettoökning av utländska direktinvesteringar i Sverige.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-09-03
Kontakt
Rickard Rens, SCB
+46 010-479 47 12
rickard.rens@scb.se

Georg Andersson, SCB
+46 010-479 46 08
georg.andersson@scb.se

Enhet
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
mkr
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
mkr
Datatyp
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Kalenderkorrigerad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Svenska direkta investeringar i utlandet, nettotransaktion, mkr:
Nej
Utländska direkta investeringar i Sverige, nettotransaktion, mkr:
Nej
Skapad datum
2019-09-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AC