Statistikdatabasen
Svenska portföljinvesteringar i utlandet. Räntebärande värdepapper efter löptid och emissionsvaluta. Halvår 2004H2 - 2019H2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

värdepapper Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

valuta Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

halvår Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-14
Kontakt
Love Gleisner, SCB
+46 010-479 40 00
love.gleisner@scb.se

Carl Mårtensson, SCB
+46 010-479 63 32
carl.martensson@scb.se

Portföljinvesteringar, SCB
- -
pi@scb.se

Enhet
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
miljarder kronor
Referenstid
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
30 juni/31 december
Datatyp
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Svenska portföljinvesteringar i utlandet i miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
000001ST