Utlandets handel med svenska aktier i miljoner kronor . Månad 2006M11 - 2019M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utlandets handel i svenska aktier Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

aktieslag (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 635 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
månad Markera minst ett värde

Totalt 152 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inom kort kommer vi eventuellt att gå från månadsvis publicering till kvartalsvis publicering för denna tabell. Har du synpunkter eller frågor, kontakta gärna: pi@scb.se.
utlandets handel i svenska aktier
utlandets köp per aktieslag
1. Köp avser utlandets bruttoköp av svenska aktier. 2. Mekonomen byter under augusti 2007 ISIN från SE0000670580 till SE0002110064. 3. SAS byter under juli 2010 ISIN från SE0000805574 till SE0003366871. 4. Renaults försäljning av B-aktier i Volvo ligger bakom den markanta exporten av aktierna under oktober 2010 då en större del köptes av utländska investerare. 5. Staten sålde en del av sitt aktieinnehav i Nordea under februari 2011, vilket förklarar ökningen av exporten då hälften av detta köptes av utländska investerare. 6. Staten sålde en del av sitt aktieinnehav i Nordea under juni 2013, vilket förklarar ökningen av exporten. 7. Staten sålde resterande del av sitt ägande i Nordea under september 2013, vilket förklarar ökningen av exporten.
utlandets försäljning per aktieslag
1. Försäljning avser svenskars bruttoåterköp av svenska aktier från utlandet. 2. Mekonomen byter under augusti 2007 ISIN från SE0000670580 till SE0002110064. 3. SAS byter under juli 2010 ISIN från SE0000805574 till SE0003366871.
utlandet nettohandel per aktieslag
1. Ett positivt tecken på nettoflödet innebär att aktien har nettosålts till utlandet. 2. Mekonomen byter under augusti 2007 ISIN från SE0000670580 till SE0002110064. 3. SAS byter under juli 2010 ISIN från SE0000805574 till SE0003366871. 4. Renaults försäljning av B-aktier i Volvo ligger bakom den markanta exporten av aktierna under oktober 2010 då en större del köptes av utländska investerare. 5. Staten sålde en del av sitt aktieinnehav i Nordea under februari 2011, vilket förklarar ökningen av exporten då hälften av detta köptes av utländska investerare. 6. Staten sålde en del av sitt aktieinnehav i Nordea under juni 2013, vilket förklarar ökningen av exporten. 7. Staten sålde resterande del av sitt ägande i Nordea under september 2013, vilket förklarar ökningen av exporten.
aktieslag
SE0005568136 Addtech B
Från december 2013 har Addtech B på grund av en uppdelning fått en ny ISIN-kod. Tidigare ISIN-kod var SE0000808370.
aktieslag
SE0000652216 ICA
Aktien med ISIN SE0000652216 har den 22 november 2013 bytt namn från HAKON Invest till ICA.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-08-13
Kontakt
Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Sandra Bladh, SCB
+46 010-479 42 31
sandra.bladh@scb.se

Enhet
Utlandets handel med svenska aktier, mnkr:
mnkr
Datatyp
Utlandets handel med svenska aktier, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utlandets handel med svenska aktier, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Utlandets handel med svenska aktier, mnkr:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A0