Portföljinvesteringar. Nettoflöden efter denomineringsvaluta och kontopost. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Ida Gustafsson, SCB
+46 010-479 43 45
bop@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Sandra Bladh, SCB
+46 010-479 42 31
sandra.bladh@scb.se

Enhet
Nettoflöden, miljarder kronor:
miljarder kronor
Datatyp
Nettoflöden, miljarder kronor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Nettoflöden, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Nettoflöden, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A8