Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter valuta och kontopost. Kvartal 2006K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tillgångar/skulder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kontopost
1 direktinvesteringar
Årsuppgift för direktinvesteringar utgörs av utfallet från den årliga direktinvesteringsenkäten. För perioder då utfall inte finns har en skattning gjorts.
1.1 eget kapital
I eget kapital inkluderas även fritidshus och kommersiella fastigheter.
1.2 lån
Koncernlån inom direktinvesteringar publiceras i utlandsställningen enligt riktningsprincipen, vilket avspeglar riktning och inflytande över investeringen.
1.2 lån
Lån för utgående direktinvesteringar redovisas netto dvs. fordringar minus skulder. Lån för ingående direktinvesteringar redovisas netto dvs. skulder minus fordringar. Även handelskrediter mellan företag i direktinvesteringsförhållande inkluderas.
2 portföljinvesteringar
Uppgift för tillgångar inom portföljnvesteringar utgörs av utfallet från portföljinvesteringsenkäten. För perioder då utfall inte finns har en skattning gjorts.
3 finansiella derivat
Detaljeringsgraden i finansiella derivat medger inte relevant valutafördelning. Finansiella derivat presenteras denominerat i SEK.
4.4 övrigt
Övrigt inom övriga investeringar inkluderar andelar i internationella organisationer samt liv- och kapitalförsäkringar och övriga andelar som inte ingår i andra delposter.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Referenstid
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Kvartal
Datatyp
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tillgångar och skulder, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A1