Utlandsställning. Räntebärande skuld efter kontopost (fördelad efter sektor och löptid). Kvartal 1997K4 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 90 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kontopost
1.1.5 övriga skulder
2016-09-02 Övriga kortfristiga skulder inom offentlig sektor har korrigerats för perioden 1997-kv4 2014 kv4. Innehav som inte är räntebärande har tidigare felaktigt inkluderats.
7 direktinvesteringar: koncernlån
7 Koncernlån inom direktinvesteringar som publiceras netto i utlandsställningen, publiceras i räntebärande skuld enligt tillgångs- och skuldprincipen, vilket innebär att skulder rapporteras brutto.
7.3 skulder till utländska systerbolag
Data för ställningsvärden finns från och med fjärde kvartalet 2013. Data för fjärde kvartalet respektive år utgörs av utfallet från den årliga direktinvesteringsenkäten. För övriga perioder har en skattning gjorts.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Referenstid
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Kvartal
Datatyp
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A7