Betalningsbalans. Primärinkomst. Export och import efter kontopost. Kvartal 1982K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

export och import Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 149 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kontopost
2.1 avkastning på direkta investeringar
Avkastning på direkta investeringar kommer från utfallet av den årliga direktinvesteringsenkäten. För perioder då utfall inte finns har en skattning gjorts.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Primärinkomst, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Primärinkomst, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Primärinkomst, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Primärinkomst, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AX