Betalningsbalans. Bytesbalans. Export och import landsgruppsfördelad efter Intra/extra EU samt kontopost. Kvartal 1982K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

landgrupp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

export och import Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 149 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

kontopost
1.1 handelsbalans (f.o.b. - f.o.b.)
Varuhandel värderas enligt f.o.b i betalningsbalansen vilket för import innebär värdet av varan vid det exporterande landets gräns.
1.1.1 merchanting, netto
Merchanting finns endast under export och är den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper varor och säljer dem vidare på världsmarknaden utan att de importeras till Sverige.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Bytesbalans, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Bytesbalans, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AW