Statistikdatabasen
Betalningsbalans. Bytesbalans. Export och import landgruppsfördelad efter intra/extra EU samt kontopost. År 1982 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

landgrupp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

export och import Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

landgrupp
transaktioner med EU-länder
Med EU-länder avses Europeiska unionens samtliga medlemsstater. Efter att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020, består nu unionen av 27 medlemsländer. Hela tidsserien för transaktioner med EU-länder innehåller endast de 27 nuvarande medlemsländerna.
kontopost
1.1 handelsbalans (f.o.b. - f.o.b.)
Varuhandel värderas enligt f.o.b i betalningsbalansen vilket för import innebär värdet av varan vid det exporterande landets gräns.
1.1.1 merchanting, netto
Merchanting finns endast under export och är den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper varor och säljer dem vidare på världsmarknaden utan att de importeras till Sverige.
3.2 internationellt samarbete
Kontoposten gick tidigare under namnet ”bistånd”. Från och med 2018K1 så innehåller kontoposten förutom bistånd även övriga offentliga transfereringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-04
Kontakt
Elisabet Göransson, SCB
+46 010-479 44 91
elisabet.goransson@scb.se

Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Enhet
Bytesbalans, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Bytesbalans, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Bytesbalans, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A4