Betalningsbalans. Revideringar efter kontopost. Kvartal 2011K1 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid sammanställning av betalningsbalansen och utlandsställningen används vissa preliminära uppgifter. Statistiken kommer att revideras i takt med att statistiken uppdateras med mer definitiva siffror.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Revideringar, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Revideringar, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Revideringar, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Revideringar, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001A5