Betalningsbalans. Transaktioner efter kontopost. År 1982 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Finansiell balans: Positiva värden avser nettoökning. Negativa värden avser nettominskning.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Anna Bengtsson, SCB
+46 010-479 45 75
anna.bengtsson@scb.se

Fredrik Öhrström, SCB
+46 010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Enhet
Transaktioner, miljarder kronor:
betalningsbalans, miljarder kr
Datatyp
Transaktioner, miljarder kronor:
Kalenderkorrigerad
Transaktioner, miljarder kronor:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner, miljarder kronor:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Sveriges riksbank
Matris
FM0001AP