Antal solcellsanläggningar och installerad effekt (MW), efter region. År 2016 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 313 Valda

Sök

effektklass

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Solcellsanläggningar, antal:
antal
Installerad effekt, MW:
megawatt (mw)
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
Telefon: +46 010-479 69 63
Fax: +46
e-post: susanne.enmalm@scb.se
Senast uppdaterad
Solcellsanläggningar, antal:
2018-03-28
Installerad effekt, MW:
2018-03-28
Referenstid
Solcellsanläggningar, antal:
31 december
Installerad effekt, MW:
31 december
Datatyp
Solcellsanläggningar, antal:
Stock
Installerad effekt, MW:
Stock
Kalenderkorrigerad
Solcellsanläggningar, antal:
Nej
Installerad effekt, MW:
Nej
Säsongsrensad
Solcellsanläggningar, antal:
Nej
Installerad effekt, MW:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
00000276