Antal solcellsanläggningar och installerad effekt (kW), efter region. År 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 313 Valda

Sök

förbrukarkategori

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
år
Korrigering 2017-04-24 Uppgifter för riket, Stockholms län och Norrtälje kommun har korrigerts för år 2016 gällande antal uttagspunkter

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Solcellsanläggningar, antal:
antal
Installerad effekt, kW:
kilowatt (kw)
Kontakt
Susanne Enmalm, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 69 63
Fax: +46
e-post: susanne.enmalm@scb.se
Senast uppdaterad
Solcellsanläggningar, antal:
2017-04-24
Installerad effekt, kW:
2017-04-24
Referenstid
Solcellsanläggningar, antal:
31 december
Installerad effekt, kW:
31 december
Datatyp
Solcellsanläggningar, antal:
Stock
Installerad effekt, kW:
Stock
Kalenderkorrigerad
Solcellsanläggningar, antal:
Nej
Installerad effekt, kW:
Nej
Säsongsrensad
Solcellsanläggningar, antal:
Nej
Installerad effekt, kW:
Nej
Skapad datum
2018-03-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
0000011X