Byten av elleverantör efter kundkategori. Månad 2004M04 - 2019M03
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kundkategori

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 180 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
Bytesvolym, GWh
1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)
månad
2018M12
December 2018: Preliminärt värde på grund av osäkerhet i indata. Slutligt värde publiceras 8:e maj.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal byten:
antal
Bytesvolym, GWh:
GWh
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
Telefon: +46 010-479 66 83
Fax: +46
e-post: Mattias.Arvidsson@scb.se
Senast uppdaterad
Antal byten:
2019-05-10
Bytesvolym, GWh:
2019-05-10
Referenstid
Antal byten:
Kalendermånad
Bytesvolym, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Antal byten:
Flöde
Bytesvolym, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal byten:
Nej
Bytesvolym, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Antal byten:
Nej
Bytesvolym, GWh:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108A6