Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. Månad 1974M01 - 2019M03
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 543 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

produktionsslag
import
Fr.o.m. 1996-01-01 redovisas fysikaliskt nettoutbyte per timme (MWh/h). Tidigare redovisades handelsutbytet
månad
2010M12
Korrigering 2011-04-12. Statistik över elanvändning och eltillförsel i december 2010, som publicerades 2011-02-14, har korrigerats. Det är värdet för kärnkraft i tabellen om eltillförsel efter produktionsslag som berörs.
produktionsslag
vattenkraft (inkl pumpkraft), netto
Förbrukning för pumpkraft fråndragen
mottryck, kraftvärmeverk
Inkl dieselkraftverk

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Eltillförsel netto, GWh:
GWh
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
Telefon: +46 010-479 66 83
Fax: +46
e-post: Mattias.Arvidsson@scb.se
Senast uppdaterad
Eltillförsel netto, GWh:
2019-05-10
Referenstid
Eltillförsel netto, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Eltillförsel netto, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Eltillförsel netto, GWh:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108A3