Elproduktion i Sverige efter produktionsslag. Månad 2017M01 - 2020M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsslag Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-10
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
+46 010-479 66 83
Mattias.Arvidsson@scb.se

Enhet
Elproduktion:
gwh
Referenstid
Elproduktion:
Kalendermånad
Datatyp
Elproduktion:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elproduktion:
Nej
Säsongsrensad
Elproduktion:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
000004DF