Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri efter näringsgren SNI2007. Månad 2009M01 - 2019M03
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 19 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 123 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
GWh
Kontakt
Mattias Arvidsson, SCB
Telefon: +46 010-479 66 83
Fax: +46
e-post: Mattias.Arvidsson@scb.se
Senast uppdaterad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
2019-05-10
Referenstid
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Kalendermånad
Datatyp
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Elförbrukning inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, GWh:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0108B1