Utleveranser av biodrivmedel, efter varuslag. Månad 2018M01 - 2019M03
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varuslag Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Med .. avses att uppgifterna ej kan förekomma, uppgift är alltför osäker för att anges eller är sekretessbelagd.
Med tanke på den nya rapporteringen är uppgifterna preliminära. Använd uppgifterna med försiktighet, de kan komma att revideras.
2018-09-26 Tabellen är korrigerad

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Utleveranser:
m3, ton
Kontakt
Viktor Ahlberg, SCB
Telefon: +46 010-479 44 04
Fax: +46
e-post: viktor.ahlberg@scb.se
William Sörman Olofsson, SCB
Telefon: +46 010-479 63 24
Fax: +46
e-post: william.sormanolofsson@scb.se
Senast uppdaterad
Utleveranser:
2019-05-17
Referenstid
Utleveranser:
Månad
Datatyp
Utleveranser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utleveranser:
Nej
Säsongsrensad
Utleveranser:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
000001H5