Statistikdatabasen
Utleveranser av biodrivmedel, efter varuslag. Månad 2018M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varuslag Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med .. avses att uppgifterna ej kan förekomma, uppgift är alltför osäker för att anges eller är sekretessbelagd.
Med tanke på den nya rapporteringen är uppgifterna preliminära. Använd uppgifterna med försiktighet, de kan komma att revideras.
2018-09-26 Tabellen är korrigerad
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-17
Kontakt
Viktor Ahlberg, SCB
+46 010-479 44 04
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson, SCB
+46 010-479 63 24
william.sormanolofsson@scb.se

Enhet
Utleveranser:
m3, ton
Referenstid
Utleveranser:
Månad
Datatyp
Utleveranser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utleveranser:
Nej
Säsongsrensad
Utleveranser:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
000001H5