Statistikdatabasen
Varuflöden per bränsleslag. Månad 2018M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

bränsleslag Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med .. avses att uppgifterna ej kan förekomma, uppgift är alltför osäker för att anges eller är sekretessbelagd.
Med tanke på den nya rapporteringen är uppgifterna preliminära. Använd uppgifterna med försiktighet, de kan komma att revideras.
tabellinnehåll: Produktion (ton) , bränsleslag: råolja
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
tabellinnehåll: Utrikes bunkring (m3) , bränsleslag: råolja
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
tabellinnehåll: Produktion (ton) , bränsleslag: halvfabrikat
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
tabellinnehåll: Utrikes bunkring (m3) , bränsleslag: halvfabrikat
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
tabellinnehåll: Produktion (ton) , bränsleslag: LPG (gasol)
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
tabellinnehåll: Utrikes bunkring (m3) , bränsleslag: LPG (gasol)
För bränsletyperna "LPG (gasol)", "råolja" och "halvfabrikat" anges värden för "faktiskt utleverans" samt "utrikes bunkring" i ton.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-17
Kontakt
Viktor Ahlberg, SCB
+46 010-479 44 04
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson, SCB
+46 010-479 63 24
william.sormanolofsson@scb.se

Enhet
Lagerförändringar (ton):
m3, ton
Produktion (ton):
m3, ton
Import, införsel (ton):
m3, ton
Export, utförsel (ton):
m3, ton
Faktisk utleverans (m3):
m3, ton
Utrikes bunkring (m3):
m3, ton
Referenstid
Lagerförändringar (ton):
Månad
Produktion (ton):
Månad
Import, införsel (ton):
Månad
Export, utförsel (ton):
Månad
Faktisk utleverans (m3):
Månad
Utrikes bunkring (m3):
Månad
Datatyp
Lagerförändringar (ton):
Flöde
Produktion (ton):
Flöde
Import, införsel (ton):
Flöde
Export, utförsel (ton):
Flöde
Faktisk utleverans (m3):
Flöde
Utrikes bunkring (m3):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lagerförändringar (ton):
Nej
Produktion (ton):
Nej
Import, införsel (ton):
Nej
Export, utförsel (ton):
Nej
Faktisk utleverans (m3):
Nej
Utrikes bunkring (m3):
Nej
Säsongsrensad
Lagerförändringar (ton):
Nej
Produktion (ton):
Nej
Import, införsel (ton):
Nej
Export, utförsel (ton):
Nej
Faktisk utleverans (m3):
Nej
Utrikes bunkring (m3):
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
000001D4