Statistikdatabasen
Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. År 1986 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

produktionsslag

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med år 2018 redovisas insamlade värden i stället för modellberäkning av egenförbrukning för pumpkraften.
Konventionell värmekraft, fjärrvärme benämndes i SM-tabeller före 1996 som mottrycksproduktion i kraftvärmeverk. Konventionell värmekraft, industri benämndes i SM-tabeller före 1996 som industriell mottrycksproduktion.
tabellinnehåll
Netto
Nettoproduktionen erhålls som differensen mellan bruttoproduktionen och egenförbrukningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-03
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
+46 010-479 69 63
susanne.enmalm@scb.se

Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Brutto:
GWh
Netto:
GWh
Egenförbrukning:
GWh
Referenstid
Brutto:
År
Netto:
År
Egenförbrukning:
År
Datatyp
Brutto:
Flöde
Netto:
Flöde
Egenförbrukning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Brutto:
Nej
Netto:
Nej
Egenförbrukning:
Nej
Säsongsrensad
Brutto:
Nej
Netto:
Nej
Egenförbrukning:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0105A1