Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

användningsområde Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Elanvändningen i Sverige, GWh:
GWh
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
Telefon: +46 010-479 69 63
Fax: +46
e-post: susanne.enmalm@scb.se
Markus Adlöv, SCB
Telefon: +46 010-479 61 37
Fax: +46
e-post: markus.adlov@scb.se
Senast uppdaterad
Elanvändningen i Sverige, GWh:
2018-11-30
Referenstid
Elanvändningen i Sverige, GWh:
År
Datatyp
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0105B1