Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

användningsområde Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-29
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
+46 010-479 69 63
susanne.enmalm@scb.se

Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Elanvändningen i Sverige, GWh:
GWh
Referenstid
Elanvändningen i Sverige, GWh:
År
Datatyp
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Nej
Säsongsrensad
Elanvändningen i Sverige, GWh:
Nej
Skapad datum
2020-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0105B1