Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsslag

Totalt 8 Valda

Sök

bränsletyp Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifterna om bränsleförbrukning för produktion av el samt ånga och hetvatten för åren 1990-2008 har korrigerats 2010-12-09.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
TJ
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
Telefon: +46 010-479 69 63
Fax: +46
e-post: susanne.enmalm@scb.se
Markus Adlöv, SCB
Telefon: +46 010-479 61 37
Fax: +46
e-post: markus.adlov@scb.se
Senast uppdaterad
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
2018-11-30
Referenstid
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
År
Datatyp
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0105A6