Statistikdatabasen
Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsslag

Totalt 8 Valda

Sök

bränsletyp Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna om bränsleförbrukning för produktion av el samt ånga och hetvatten för åren 1990-2008 har korrigerats 2010-12-09.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-03
Kontakt
Susanne Enmalm, SCB
+46 010-479 69 63
susanne.enmalm@scb.se

Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
TJ
Referenstid
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
År
Datatyp
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Bränsleförbrukning för elproduktion, TJ:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0105A6